Thảm kịch LUNA: giảm -100% trong vòng 7 ngày
Thảm kịch giảm giá -100% của đồng LUNA đã cuốn bay 600 tỷ USD và con số đó sẽ chưa dừng lại
Các đặc điểm hấp dẫn chết người của công nghệ Blockchain
Bất biến, bảo mật tuyệt đối và tồn tại mãi với nền internet loài người là những đặc điểm hấp dẫn chết người của công nghệ blockchain