Quỹ đầu cơ tiền ảo trị giá 10 tỷ USD làm thủ tục phá sản
Thông tin phá sản của Quỹ đầu cơ tiền ảo