Có gì trong trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ?
Ngăn chặn xả súng, phát hiện trượt ngã hay cảnh báo khoảng cách tiệm cận là những ứng dụng mới nhất của nghành trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ
Khám phá bên trong chiếc máy in 3D
Máy in 3D hoạt động bằng cách đùn các sợi nhựa nóng chảy thành từng lớp in và thực hiện bồi đắp dần theo thiết kế nhận được để tạo ra sản phẩm
In 3D: Công nghệ tương lai! Ưu điểm và những lĩnh vực ứng dụng hàng đầu
Có rất nhiều lĩnh vực đã ứng dụng công nghệ in 3D của tương lai và tạo ra một cánh cửa sản xuất, sử dụng và tương tác mới!