Khám phá bên trong chiếc máy in 3D
Máy in 3D hoạt động bằng cách đùn các sợi nhựa nóng chảy thành từng lớp in và thực hiện bồi đắp dần theo thiết kế nhận được để tạo ra sản phẩm