Vết nhơ LUNA, SHIBA trong cộng đồng tiền số
Nỗ lực giải cứu của nhà phát hành đã không còn giá trị. Tài sản thực của rất nhiều người đã bị mất hoàn toàn bởi số lượng lớn các giao dịch xếp hàng dài. Nó sẽ mãi là vết nhơ, là thời khắc lịch sử không thể tẩy trắng
Vượt các nước, Trung Quốc âm thầm xây dựng nền tảng blockchain “All In One”
Tham vọng vươn ra toàn cầu và lấy công nghệ blockchain là chiến lược quốc gia. Trung Quốc đã và đang âm thầm xây dựng nền tảng bockchain "All In One"
Hành trình 3 năm trở thành đồng tiền số lớn thứ 5 thế giới của Terra Luna
Đứng trước nguy cơ diệt vong, hãy cùng nhìn lại lịch sử 3 năm phát triển thần tốc vươn lên top đồng tiền số mạnh nhất thế giới của LUNA Terra
Các đặc điểm hấp dẫn chết người của công nghệ Blockchain
Bất biến, bảo mật tuyệt đối và tồn tại mãi với nền internet loài người là những đặc điểm hấp dẫn chết người của công nghệ blockchain