Cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ xả súng bằng trí tuệ nhân tạo
Phát hiện đối tượng mang súng và cảnh báo tức thì đang là hi vọng cho thực trạng xả súng tràn lan tại Mỹ
Có gì trong trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ?
Ngăn chặn xả súng, phát hiện trượt ngã hay cảnh báo khoảng cách tiệm cận là những ứng dụng mới nhất của nghành trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ