Khủng hoảng chứng khoán Việt Nam 2022, nguyên tắc đầu tư cơ bản nhất là gì?
Hãy học lại nguyên tắc đầu tư cơ bản nhất của huyền thoại Warren Buffet để vượt qua sự lao dốc của thị trường bằng các cơ hội đầu tư trong tương lai