Giao dịch 8 tuần trong sắc đỏ, giá Bitcoin bị dự đoán có thể là $8.000
Nhìn dưới góc độ kĩ thuật, ông cho rằng giá Bitcoin có thể giảm về vùng $8.000 thay vì $29.000 như hiện tại". Đánh giá đầy bi quan chán nản của ông làm người ta nhớ lại dự đoán của chính ông về giá Bitcoin lên đến $400.000 vào đầu năm 2021