Sách “Đạo Trading” tác giả Vô Vi: Câu chuyện cá cược “Con Rùa”
Theo chiến lược Con rùa, không cần thiết phải cố dự đoán những diễn biến tiếp theo của thị trường, chỉ cần hiểu rõ những gì đang diễn ra là đủ