Mask – Mặt nạ tinh chất saffron cao cấp
Lần đầu tiên và duy nhất ở VN có đơn