Marketing 4.0 muốn bùng nổ không thể thiếu công nghệ AR
Marketing 4.0 sẽ là phần rất quan trọng của thời
Công nghệ “đỉnh” sử dụng ở Sea Games 31
Tăng tính thực của hình ảnh ảo và tăng tính ảo của hình ảnh thực là 2 trong nhiều công nghệ giải trí hiện đại đã sử dụng ở Sea Games 31 tại Việt Nam